Filosofie Odense

  1. Het Odensehuis laat zien dat mensen er gewoon bij horen. Zij hoeven niet steeds uit te leggen dat zij geheugenproblemen hebben. In het Odensehuis is van begin af aan aandacht voor de persoon zelf, de talenten, vaardigheden en wensen van mensen. Er is veel aandacht voor en interesse in elkaar en daarnaast doen we ook dingen samen. We genieten samen van het actief deelnemen aan activiteiten. Op het programma staan onder meer kijken naar kunst, bewegen op muziek, zelf schilderen of tekenen en samen wat koken. Ook bezoeken we soms een museum of nodigen we een gastspreker uit. Veel in het Odensehuis draait om de kwaliteit van leven. Niets moet en (bijna) alles mag, gebruikmakend van ieders talent. Wat kun je wél, daar kijken we naar.
  2. Ondersteuning van de familie, ontlasten van de zorgtaken. Het gevoel geven er niet alleen voor te staan.
  3. Het Odensehuis beoogt het gat te vullen in de tijd tussen de diagnose en de aanvang van de (zwaardere) medische zorg.

De Bovenkamer staat dan ook voor:

  • het vormen van een netwerk/steunstructuur voor mensen met beginnende dementie en hun partner/mantelzorgers in de wijk.
  • het bevorderen van sociale cohesie door het verbinden van maatschappelijke organisaties, buurtbewoners en mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • de bevordering van zo lang mogelijk thuis wonen door ondersteuning van mantelzorgers, het aanreiken van kennis over zorg aan mensen met dementie en het zorgdragen voor zinvolle dagbesteding.