De Bovenkamer Odensehuis Vlaardingen

Langer thuis wonen, ook voor mensen met dementie 

Mensen wonen steeds langer zelfstandig of met hun partner thuis, zo ook steeds meer mensen met beginnende dementie. Zowel mensen die zelf te maken krijgen met klachten als hun omgeving, hebben behoefte aan ontmoeting, advies en ondersteuning om het daadwerkelijk zo lang mogelijk thuis vol te houden.

Eén van de grote uitdagingen voor de komende jaren is het langer thuis wonen van een groeiend aantal mensen met dementie. Het vroegtijdig ondersteunen van deze mensen en hun omgeving voorkomt dat mensen in een psychogeriatrische instelling opgenomen worden.

Ontmoetingsplek Odensehuis de Bovenkamer

Vlaardingen kent dé ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie: Odensehuis De Bovenkamer in het prachtige gebouw van de Windwijzer. Hier worden iedere dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 – 13.00 uur gezellige bijeenkomsten georganiseerd voor mensen met beginnende dementie, hun mantelzorgers, vrienden en familie. Hier ontmoet men elkaar op een informele en plezierige wijze en krijgt men ondersteuning vanuit medewerkers en vrijwilligers van het Odensehuis. Wij vragen per ochtend een kleine bijdrage van € 2,50.

Bent u geïnteresseerd of nieuwsgierig? Komt u gerust eens bij ons kijken (samen met uw naaste). Lydia Maathuis heet u hartelijk welkom en vertelt en laat u graag zien waar we samen voor staan.