Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.

www.alzheimer-nederland.nl
Bij Dementie-winkel.nl vindt u alles voor een stimulerende leefomgeving. Een omgeving waarin het leven samen nog echt leuk kan zijn. Deze unieke winkel maakt het mogelijk om de leefwereld van mensen met dementie op een plezierige en praktische manier aan te passen aan de behoeftes van een beschadigd brein én meer kennis en begrip te ontwikkelen voor de aandoening. Dat leeft aangenamer. Kijk rond en ontdek onze oplossingen!

www.dementie-winkel.nl
Dementieweb.nl is een interactief platform voor iedereen die met dementie te maken heeft. Op basis van door onderzoek verworven inzichten wil Tao of Care  hier nuttige informatie en ondersteuning bieden. Dementieweb is onderdeel van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie.

www.dementieweb.nl
De zorg voor mensen met dementie is volop in beweging. Op deze site vindt u informatie over de zorg en begeleiding van mensen met dementie, maar ook over de modernisering hiervan. Modernisering van dementiezorg gaat vooral over nieuwe inzichten rond bejegening, activiteiten, behandeling en verzorging. Ook hulpmiddelen en technologie kunnen een bijdrage leveren aan de modernisering van de dementiezorg

www.modernedementiezorg.nl
Samendementievriendelijk helpt jou om Nederland dementievriendelijk te maken Als u uw organisatie mist en graag hier een vermelding ziet kunt u contact opnemen via het contactformulier.

www.samendementievriendelijk.nl
Beter Thuis met Dementie is een vijfdaagse cursusweek waarbij mantelzorgers die samenwonen met iemand met dementie les krijgt over alles wat te maken heeft leven met en zorgen voor iemand met dementie. Het effect van deze cursus is onderzocht in een driejarig onderzoek en de voorlopige resultaten wijzen erop dat mensen hier baat bij hebben. Het onderzoek is afgelopen maar wij gaan door met het geven van de cursusweken. Wij willen ons aanbod verbreden en mensen met een migranten achtergrond of laag sociaal economische status een vierdaagse cursus aan bieden in Rotterdam. Deze cursus wordt gefinancierd vanuit het Fond Achterstandswijken Rotterdam.

De Bovenkamer verzorgt in deze vakantieweek een muziekavond. Zingen en luisteren naar muziek. Maar ook praten over het gebruik van muziek om het zorgen voor iemand met dementie makkelijker te maken


 www.beterthuismetdementie.laurens.nl