Professionals


De Bovenkamer is  sinds 2018 onderdeel van het landelijk platform Odensehuizen. De Bovenkamer is dan ook voortaan Odensehuis De Bovenkamer.
Odensehuis De Bovenkamer richt zich op de gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. De visie staat omschreven bij de algemene informatie van de Odensehuizen Nederland. 
Odensehuis De Bovenkamer is een inloophuis met één professional en met getrainde vrijwilligers om mensen met geheugenvermindering, met dementie een thuisgevoel te geven. Ook ondersteunt zij  naasten. Op dinsdag en donderdag zijn wij geopend van 10.00-13.00u. De Bovenkamer ziet geheugenvermindering en dementie niet alleen als een medisch probleem. Zij omarmt de sociale benadering van geheugenvermindering en dementie zoals dat ook in Denemarken, dat als voorbeeldland gezien wordt het geval is. Er is veel aandacht voor talenten en kwaliteiten van de deelnemers. Het is niet noodzakelijk om een indicatie te hebben om bij De Bovenkamer binnen te komen. Voorlichting, training en kennisdeling  zijn thema’s bij De Bovenkamer. Dit gaat hand in hand met ontmoeting en activiteiten.

Zij kan als respijtzorg worden gezien. In een kennismakingsgesprek wordt specifiek gevraagd naar talenten en kwaliteiten. Dat geldt voor vrijwilligers, mensen met dementie en mantelzorgers. Deze worden ingezet. Alle deelnemers hebben daardoor hun een unieke inbreng.

Mantelzorgers zijn vanzelfsprekend welkom en kunnen ook meedoen aan activiteiten. Dat geldt ook voor mantelzorgers waarvan de partner reeds is opgenomen in een zorginstelling.

Iedere eerste donderdag van de maand is er een mantelzorggespreksgroep onder leiding van Marjan van Dorp. Het thema van deze gespreksgroep wordt in onderling overleg bepaald.

Vanzelfsprekend werkt Odensehuis De Bovenkamer samen met partijen in het ‘land van zorg en welzijn’. Zij werkt o.a. samen met het Albeda College en biedt de mogelijkheid voor stages en vrijwilligerswerk van studenten. Ook onderhoudt zij  onderhoudt contact met alle partners van het NetwerkInformele en Respijtzorg , met de  gemeente Schiedam, Vlaardingen en Maasluis, met Alzheimer Nederland/regio NWN, met de afdeling Geriatrie van het Sint Franciscus ziekenhuis, locatie Vlietland en met het Albeda College (stages).