Onze agenda wordt zo nauwkeurig mogelijk ingevuld, wijzigingen kunnen altijd plaatsvinden. 

Vaste agendapunten:

Eerste dinsdag van de maand mantelzorggesprek. In een aparte ruimte onder leiding van de coordinator Marjan van Dorp gaan we in gesprek. Het thema bepalen we met elkaar. 

Daarna deelnemersoverleg.

Met vrijwilligers, mensen met dementie of geheugenproblemen, mantelzorgers en coordinator bepalen we wat we willen de komende weken. Uitstapje? Aktivitiet? Aanschaf materiaal? Eten? Odensehuis De Bovenkamer is van ons allemaal.

Tweede donderdag van de maand
Gewone inloop. Als extra aktiviteit gaan we na de lunch  met auto`s naar De Broekpolder. Lekker een stevige of iets minder stevige wandeling. We kijken wie er mee wil. 

Geweldig toch! Gewoon gespot tijdens een winter wandeling in de polder

Dinsdag 29-01-2019
Gewone inloop. Waarschijnlijk kunnen we u verwennen met handmassage.  Gezamenlijke lunch met de cursisten van de cursus cognitieve fitness.

Donderdag 31-01-2019
Gewone inloop. Na de afwas gaan we met de auto, voor wie dat wil, naar de Broekpolder. Ongeveer 45 minuten aan de wandel . Rond 15.00 zijn we weer terug. Zin om mee te lopen? Laat het ons weten in verband met de plekjes in de auto`s.

Dinsdag 5-02 2019
Deze eerste dinsdag van de maand ook de gespreksgroep voor mantelzorgers. Sluit u gerust aan , ook als u nog niet eerder in de Bovenkamer bent geweest. We bepalen gezamenlijk het thema.

Gezamenlijke lunch met cursisten van de cursus cognitieve fitness. 

Na de lunch kunt u, als u dat wil, tot 15.30u blijven bij de buurtkamer  Oost die vandaag van start gaat. 

Donderdag 7-02-1019
De film fanfare van Bert Haanstra wordt vertoont. Kent u hem nog? Natuurlijk geldt in De Bovenkamer altijd niets moet en (bijna) alles mag. Dus als u in de keuken de lunch klaar wilt maken of gewoon lekker krantje wilt lezen of even aan de klets dan is dat ook goed.

Dinsdag 12-02-2019
Inloop met speciale aandacht voor muziek, luisteren , zingen en als u een instrument bespeelt ontvangen we u graag.

Gezamenlijke lunch met de cursisten van de cursus cognitieve fitness . Na de lunch tot 15.30u buurtkamer voor wie dat wil.

Donderdag 14-02-2019

De peuters vam kinderdagverblijf Mundo komen op visite.

Samen zingen, samen plezier maken

Dinsdag  19-02-2019
Voorbereidingen treffen voor de officiele opening van Odensehuis De Bovenkamer op donderdag 21 februari. Vandaag de ijzerkoekjes bakken.

Donderdag 21 -02-2019
Feest! Zie het bericht op de homepage van deze website. U komt toch ook?

Dinsdag 26-02-2019

Vandaag is Jeanine de dagcoördinator

Donderdag 28-02-2019

Vandaag is Sari de dagcoördinator

Dinsdag 05 -03- 2019

Mantelzorggesprek . Sluit gerust aan , ook als u niet eerder in de bovenkamer geweest bent.

Wandeling door de Oostwijk met bezoek spuithuisje

Let op: vanavond Alzheimercafe in het Zonnehuis : thema  wetenschap en dementie

Donderdag 07-03-2019

Gewone inloop met aandacht voor de Geuzenmaand en de foto-expositie in de Windwijzer

Dinsdag 12-03-2019

Inloop met, voor wie dat wil , een creatieve activiteit.

Donderdag 14-03-2019

Let op: de broekpolderwandeling  na de lunch is een weekje opgeschoven, dus 21 april gaan we weer aan de wandel. Natuurlijk is er wel `s ochtends inloop

Dinsdag    19-03-2019   Gewone inloop

Donderdag 21-03-2019  Inloop met life music

Dinsdag    26-03-2019   Bezoek expositie Geuzenmaand in Kade 40

Donderdag 28-03-2019  Bezoek Benzotentoonstelling in De Watertoren

Dinsdag     02-04-2019  Gewone inloop

Donderdag  04-04-2019 Boetseren met Kirsten

Dinsdag      09-04-2019 Meditatie metJeanine

Donderdag 11-04-2019  Gewone inloop met na de lunch wandelen in De Broekpolder

Dinsdag      16-04-2019  Stadsdichter Marjoleine van Aperen op visite

Donderdag 18-04-2019  Gewone inloop

Dinsdag     23-04-2019  Film Young at heart

Donderdag  25-04-2019 Gewone inloop

Dinsdag      30-04-2019   Spreekbeurt van Alex over Thailand, nu niet voor zijn klasgenoten maar in De Bovenkamer.